Geçici Evlilik Muta Nikahı Nasıl Kıyılır?

Muta Nikahı Ne Demektir? Muta nikahı ile ilgili ayetler nelerdir? Müta nikahı kıymak caiz midir? Muta Nikahı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemi olayları..

Bugün dindar fakat dinini yeterince bilmeyen gençlerimiz arasında meşru bir akit gibi gösterilmeye çalışılan müt’a nikahı esas itibariyle, İslam öncesi Arap cemiyetinde mevcut olan zina çeşitlerinden biridir. Hz. Peygamber (aleyhissalatuvesselam) pek çok içtimai reformlarla uyguladığı tedriç prensibi ile hareket ederek bunu birden yasaklamamıştır. Fakat, Mekke Fethi sırasında kesinlikle yasaklamış kıyamete kadar haram olduğunu belirtmiştir. Resulullah’ın yasağını duymamış olanlar arasında bazı nadir müt’a vakıaları vardır.

unlar Hz. Peygamber (aleyhissalatuvesselam)’ın vefatından sonra da cereyan etmiştir. Durumdan haberdar olan İkinci Halife Ömer, bu hususta Resulullah’ın yasağını hatırlatarak kesin yasak koymuş ve yasağı ta’mim etmiştir. İkinci Halife Ömer’in bu yasağına tek bir sahabe itiraz etmemiş, ve böylece müt’a nikahının haram olduğu hususunda selef uleması arasında icma tahakkuk etmiştir.

220 queries 0,404