Gebelikten Korunma Yolları Nelerdir?

Gebelikten korunma yöntemleri ve yolları, aile planlaması, ailelerin istedikleri ve en uygun zamanda, bakabilecek ve yetiştirebilecekleri kadar sayıda çocuk sahibi olmalarının sağlanması için gerekli eğitim ve hizmetin verilmesidir.

Bu hizmet ailedeki kişi sayısını sınırlandırma anlamını taşımaz.çocuk sahibi alma konusunda aileler tamamen serbesttir.Kendi iradeleri ile istedikleri ve bakabilecekleri, yetiştirebilecekleri kadar çocuk sahibi olabilirler.önemli olan ailelerin bilinçli olarak sorumluluk duygusuyla ülke ve yaşam koşullarını da düşünerek karar vermeleridir.

Aile planlaması hizmetlerin yapılması ile,
1) ıstenmeyen gebelikler azalır.
2) ısteyerek yapılan düşükler önlenir.
3) Anne ölüm hızı düşer.
4) Bebek ölümleri azalır.
5) Ana-çocuk sağlığında iyileşmeler devam eder.
6) Aile sağlığı,huzur ve mutluluğu gelişir.

Aile planlaması hizmetlerinin etkili bir biçimde uygulanması ana-baba ve aile içi eğitimle mümkündür.çünkü kadının statüsü ile doğurganlığı arasında sıkı bir ilişki vardır.Eğitimli kadınlar sık doğum ve istenmeyen gebeliklerin anne sağlığı ile çocuk sağlığını olumsuz yönde etkilediğinin farkındadır ve aile planlama yöntemi kullanırlar.

Ancak genelde kullanılan aile planlama yöntemleri etkisi sınırlı olduğu için aile planlamasında pek başarılı olunamamaktadır.

Ancak genelde kullanılan aile planlama yöntemleri etkisi sınırlı olduğu için aile planlamasında pek başarılı olunamamaktadır.

Pek çok aile istenmeyen çocukların doğumunu engellemek istediği halde zamanında önlem almadıkları için,istemedikleri gebeliklerini isteyerek sağlıksız ve bazen annenin ölümüne yada sakat kalmasına neden olmaktadır.

220 queries 0,434